indhold

Betodlaren nr. 1 från 1988 – del 2

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 1 från 1988 – del 2 – publicerades artiklar kring ämnen:
– Sänk dina kostnader genom att skapa optimala etablerings- och tillväxtbetingelser
– Bekämpning av insekter under betans uppkomst.
Du kan läsa alla artiklar i bifogad fil.