indhold

Betodlaren nr. 1 från 1993 – del 1

Betodlaren   

Konklusion

I Betodlaren nr. 1 från 1993 – del 1 – publicerades artiklar kring ämnen:
– Hör rötslam hemma i betodlingen?
– Goda resultat i sortförsöken med sockerbetor trots torkan
– Framtidens sockerbeta – genteknologi och toleranser