indhold

Betodlaren nr. 1 från 1997 – del 2

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 1 från 1997 – del 2 – publicerades en artikel kring ämnet:
– Nytt ogärsmedel med både möjligheter och risker: Safari 50 DF
– Provning av betupptagare
– Resultat 1996 Packning av tunga betupptagare
– Inventering av betcystnematoder
– För mycket nematoder in 10% av betfälten
– Rhizomania – hot mot svenska betor