indhold

Betodlaren nr. 1 från 1998 – del 1

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 1 från 1998 – del 1 – publicerades en artikel kring ämnet:
– Säker användning av Safari 50 DF
– Test av bredsprutor
– Fältförsök med linjärt förändrad dos
– Slamanvändning i jordbruket?
– Sortprovning av sockerbetor