indhold

Betodlaren nr. 1 från 1999 – del 2

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 1 från 1999 – del 2 – publicerades artiklar kring ämnen:
– Mycket regn i nordvästra Skåne: Bra markstruktur räddade betorna
– Avloppsslam – resurs eller fara?