indhold

Betodlaren nr. 2 från 1994

Betodlaren   

Konklusion

I Betodlaren nr. 2 från 1994 publicerades artiklar kring ämnen:
– Stubbrotnematoder – “nyckfulla” skadegörare i sockerbetsodlingen
– Oljeväxter i växtföljden med betor – en fråga om förutseende, särskilt på ogrässidan
– Bildbehandling – metod att styra redskap i sockerbetor
– Fjärranalys av fältförsök i sockerbetor
– Radrensning – säker ogräseffekt utan stenproblem
– Samarbetskommitténs verksamhet 1994