indhold

Betodlaren nr. 2 från 1998

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 2 från 1998 publicerades en artikel kring ämnet:
– Genteknik i växtförädlingen
– Skrappinnen – framtidens redskap
– Skrappinnen i praktiken
– Rhizomania – dagsläget
– Förklara krig mot tisteln
– Lagring och frostskydd av sockerbetor