indhold

Betodlaren nr. 2 från 2000

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 2 från 2000 publicerades artiklar kring ämnen:
– Hur kan svampangreppen minskas?
– Missa inte ekotåget
– Säkrare och billigare med Safari – för vem?
– Packing av tunga betupptagare: resultat från fältförsök 1995, 1996 och 1997
– Packiningsrisk vid olika vattenhalter
– Godkänd upptagning med hög renhet och lågt spill