indhold

Betodlaren nr. 2 från 2002 – del 1

Betodlaren      

Konklusion

I Betodlaren nr. 2 från 2002 – del 1 – publicerades artiklar kring ämnen:
– En betcystnematods liv
– Test av radrensare
– Projekt 4T light – en sammanfattning
– 4T – Låg skördeutveckling och stor variation
– 4T – Så när såfönstret öppnas