indhold

Betodlaren nr. 3 från 1990 – del 1

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 3 från 1990 – del 1 – publicerades artiklar kring ämnen:
– Ny rekordskörd på gång
– Rötslam i sockerbetor – belastning eller tillgång?
– Sockerbrukskalk – en återcirkulerande produkt med god lönsamhet
– Rotbrand på sockerbetor
Du kan läsa alla artiklar i bifogad fil.