indhold

Betodlaren nr. 3 från 1994

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 3 från 1994 publicerades artiklar kring ämnen:
– Vart tar kvävet i blasten vägen?
– Vilka faktorer påverkar lagringsförlusterna?
– Frostskydd av betor
– Hårdgjord platta enligt Glorit-metoden
– Miljövänlig försöksprogram på Ädelholm i år
– Gotländsk ekologisk betodling 1994