indhold

Betodlaren nr. 3 från 1998

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 3 från 1998 publicerades en artikel kring ämnet:
– Europas största sprutteknikmässa
– Se upp med lågt pH – kalka i tid
– Ekologiskt odlat socker – en framtidsprodukt
– KRAV-betor – godbit för den rätte
– Rensverken vidare utvecklas – Sten och jord skiljs ifrån effektivare