indhold

Betodlaren nr. 3 från 2001

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 3 från 2001 publicerades artiklar kring ämnen:
– Driftsäker stenfrånskiljning inom räckhåll
– Lagring och frostskydd av sockerbetor i stora upplag
– Bättre radrensare under untveckling
– Rundare former ger renare beta