indhold

Betodlaren nr. 3 från 2002 – del 1

Betodlaren      

Konklusion

I Betodlaren nr. 3 från 2002 – del 1 – publicerades artiklar kring ämnen:
– Rotbrand på sockerbetor
– Långt kvar till precision
– Högre skörd med god markstruktur
– Daggmaskar lyfter sockerskörden
– Släckt kalk – ökar skörden och stärker jorden