indhold

Betodlaren nr. 3 från 2004

Betodlaren      

Konklusion

I Betodlaren nr. 3 från 2004 publicerades artiklar kring ämnen:
– Rätt rensning för lång lagring
– Odlingsråd för nematodinfekterade fält
– Bladsvampar i sockerbetor – Biologi och betydelse