indhold

Betodlaren nr. 3 från 2005

Betodlaren      

Konklusion

I Betodlaren nr. 3 från 2005 publicerades artiklar kring ämnen:
– Högre betskörd i Danmark – varför? – del 2
– Odla högre upp och bearbeta djupare ner?
– 4T ökade fokus på kalk
– Födsel och förädling av en ny betsort
– Lösningar med problem på ogrässidan