indhold

Betodlaren nr. 4 från 1989

Betodlaren

Konklusion

I Betodlaren nr. 4 från 1989 publicerades artiklar kring ämnen:
– Jordhalten skall ned – intryck från en betupptagningsdemanstration på Fyn i Danmark
– Gösdlingsanpassning till den enskilda växtplatsen
– En ny omfattande försöksserie – odlingssystem i sockerbetor
– Mellangrödor – hur påverkas sockerbetsodlingen?
– Virusgulsot – en vanlig sjukdom i år
Du kan läsa alla artiklar i bifogad fil.