indhold

Betodlaren nr. 4 från 1993

Betodlaren   

Konklusion

I Betodlaren nr. 4 från 1993 publicerades artiklar kring ämnen:
– Insådd av mellangröda i stråsäd före sockerbetor
– Radmyllning på våg mot praktiken
– Eko-socker – vad är det?