indhold

Betodlaren nr. 4 från 2002

Betodlaren      

Konklusion

I Betodlaren nr. 4 från 2002 – del 1 – publicerades artiklar kring ämnen:
– Praktiska sortförsök 2002
– Praktiska betningsförsök 2002
– Nio nya sorter färdigprovade: Vilka klarar examen?
– 4T-resultaten omsatta till praktiken
– När 4T-resultaten vävs samman