indhold

Bladsvampe og svovlbehandling / Leaf diseases and S treatment

Anne Lisbet Hansen
411-2017 Anne Lisbet Hansen

Konklusion

Med det formål at undersøge om svovl kan blive en mulig behandlingsløsning for bladsvampe i økologisk dyrkning, er fire behandlinger med svovlprodukterne Thiopron og Pioneer S i doseringerne 5 og 7 liter eller kg pr. ha undersøgt for deres evne til at reducere bladsvampeangreb. Der har ikke været angreb af meldug i forsøgene. Svovlprodukterne viser kun meget svag tendens til effekt på angreb af rust, men tydeligere tendens til at hæmme angreb af Ramularia-bladplet. Ved udbyttemåling midt september viser højeste dosering af begge produkter en tendens til at give 3 pct. i merudbytte, men merudbyttet har ikke kunne betale for behandlingerne.

Conclusion

In order to study whether sulfur can become a possible treatment solution for leaf diseases in organic cultivation, four treatments with the sulfur fertilizers Thiopron and Pioneer S are in the doses of 5 and 7 liters or kg per ha are tested for their ability to reduce disease attacks. There has been no attack of powdery mildew in the trials. The sulfur products show a very weak tendency to affect attack of rust, but more clearly a trend to inhibit attack by Ramularia leaf spot is observed. The highest dosage of both products shows a tendency to increase the sugar yield by 3 per cent, however, the increase has not been able to pay for the treatments.