indhold

Blindstrigling i økologiske markforsøg med sukkerroer

942A-2019 Otto Nielsen, NBR

Konklusion

I mark med højt ukrudtstryk opnåedes omtrent en halvering af ukrudtstrykket ved at udskyde såning og kombinere denne med blindstrigling. Derimod havde effekten af disse tiltag kun moderat praktisk betydning i marken med henholdsvis lavt og moderat ukrudtstryk.

Conclusion

In a field with a high weed pressure around 50 % reduction was obtained by delaying drilling and combine this with blind harrowing. In two other fields with low and moderate weed pressure, respectively, the reduction in weed pressure had little practical value.