indhold

Forbedret pløjning med Albom

Otto Nielsen
Otto Nielsen

Konklusion

Ploven er et af de redskaber, der drastisk forandrer udseendet af marken. Man slipper af med afgrøderester, spildkorn samt ukrudt og skaber et luftigt underlag for den næste afgrøde. På den anden side er det ikke altid helt forudsigeligt – specielt ikke på de lidt stivere jorde – hvordan den pløjede overflade bliver.