indhold

Gröngödslingsgrödor – för sanering av svamp

Åsa Olsson, Lars Persson

Konklusion

Mellangrödor är bra på att fånga upp kväve i markprofilen på hösten, men kan även ha en sanerande effekt mot jordburna rotsjukdomar. Denna kombinerade effekt har studerats i ett NBR-projekt under tre år.