indhold

Hur etablerar jag min mellangröda?

Åsa Olsson
Åsa Olsson

Konklusion

Val av etableringsteknik för mellangrödan styrs till viss del av valet av gröda men också av tidpunkten för skörd av huvudgrödan. Begränsningen ligger i att mellangrödan för att godkännas som fånggröda ska vara sådd senast den 20 augusti, vilket innebär att om huvudgrödan inte är tröskad vid denna tidpunkt återstår alternativet att så in mellangrödan i den växande huvudgrödan.