indhold

Hur påverkas betor i mark och stuka av frost?

Åsa Olsson, Robert Olsson
Åsa Olsson, Robert Olsson

Konklusion

Den bästa lösningen på många problem är att inte ha dem! Det gäller också frostskadade betor. Enligt uppgifter i litteraturen fryser en beta vid någonstans mellan -2 till -4°C. Så fort den tinar upp är den inte processbar. Då bildas nämligen dextran, ett ämne med gummiartade egenskaper. Även i små mängder sätter det igen filtreringen under sockerframställningen med kapacitetssänkning eller i värsta fall bruksstopp som följd.