Innehåll

Hur påverkas betor i mark och stuka av frost?

Åsa Olsson, Robert Olsson

Konklusion

Den bästa lösningen på många problem är att inte ha dem! Det gäller också frostskadade betor. Enligt uppgifter i litteraturen fryser en beta vid någonstans mellan -2 till -4°C. Så fort den tinar upp är den inte processbar. Då bildas nämligen dextran, ett ämne med gummiartade egenskaper. Även i små mängder sätter det igen filtreringen under sockerframställningen med kapacitetssänkning eller i värsta fall bruksstopp som följd.