indhold

Infärgning av jord för att synliggöra makroporer

Betodlaren

Konklusion

Daggmaskgångar och naturlig sprickbildning skapar makroporsystemet i en obearbetad mark. I detta porsystem sker det viktiga luftutbytet mellan markytan och djupare jordlager. Här går också transporten av vatten och näringsämnen. All bearbetning och körning på fältet påverkar denna naturliga strukturuppbyggnad i marken. Betodlaren nr. 1, 2008