indhold

Jordbearbejdning til sukkerroer

729-2021, Otto Nielsen, NBR

Konklusion

Pløjning forud for roer i marker, der ellers dyrkes pløjefrit, resulterede i et sukkerudbytte, der i gennemsnit over fem år var 2-3 procent højere på de to ejendomme, der indgår i forsøgsserien.

Conclusion

Ploughing prior to sugar beets – in fields that normally were not ploughed – resulted in yields that on a five-year average were 2-3 percent higher.

Figur 1. Udbytte og kvalitet 2017-2021 for lokaliteterne A og B med og uden (stiplet linje) forudgående pløjning til roer.