indhold

Jordtype-afhængig gødskning af sukkerroer

341-2022,Otto Nielsen, NBR

Konklusion

• Undersøgelsen i 2022 bidrager med de første resultater for at kunne udarbejde generelle anbefalinger for jordtype-afhængig gødskning og herunder værdien af gradueret gødskning.
• Jordtypen havde betydning for effekten af gødningsdosis i den første del af vækstsæsonen i årets forsøg, men der var ingen signifikant effekt af jordtype på sukkerudbytte. Forsøget havde et relativt højt baggrundsniveau af kvælstof og konklusioner fra dette forsøg skal anvendes med forsigtighed til at konkludere generelt for dyrkningsområdet.
• NDVI-målinger gav mere sikre resultater end udbyttemålinger og kan anvendes til at kvantificere gødningseffekter i relation til jordtype m.m. i løbet af vækstsæsonen.

Conclusion

• The survey in 2022 is the first attempt to recommend optimal fertilizer-application based on soil type.
• In the present trial, soil type influenced sugar beet growth in the beginning of the growing season, but there was no significant effect of soil type on sugar yield. There was a high background level of N in the studied field, so general conclusion cannot for the whole sugar beet growing area is not possible.
• NDVI-measurements gave more clear results than yield measurements and may be useful to quantify fertilizer and soil type effects during the growing season.