indhold

Långtidslagring av sockerbetor – upplägget

Robert Olsson, Anders Rydén
Robert Olsson, Anders Rydén

Konklusion

Den tyngsta delen i SLF-projektet ”Strategier för sort och platsval, upptagning och lagring vid sen leverans av sockerbetor” är ett upptagnings och lagringsförsök i full praktisk skala som försöker mäta och värdera alla steg från biologisk skörd i marken, över upptagningen och lagringen, till leverans till bruket. Så här gjorde vi!