indhold

Måske fremtidens varsling for bladsvampe

Anne Lisbet Hasnen

Konklusion

Bladsvampe i sukkerroer kan medføre væsentlige udbyttetab, hvis ikke de bekæmpes. I dag anbefales bekæmpelse iværksat, når de første symptomer ses, og senest når 5 procent af planterne er angrebet. Nye resultater giver indikationer på, at sukkerudbyttet måske yderligere kan øges, hvis fungicidernes præventive virkning udnyttes bedre end i dag. Men rettidig behandling endnu før synlige symptomer vil kræve nye moniteringsmetoder for at kunne angive, hvornår behandlingerne så bør påbegyndes. I det følgende redegøres for et projekt, som kan lede til nye moniteringsmetoder af bladsvampe i fremtiden.