indhold

NBR starter nye projekter med integreret ukrudtsbekæmpelse

Otto Nielsen

Konklusion

I august 2010 blev der igangsat to nye projekter, der skal belyse muligheden for at reducere fremspiringen af ukrudt ved hjælp af efterafgrøder og jordbearbejdning. Det primære formål er således ikke at bekæmpe ukrudtet, men at anvende en dyrkningsmetode, der måske reducerer mængden af ukrudt (integreret bekæmpelse). Projekterne finansieres hovedsageligt af FødevareErhverv (innovationsloven) og NBR samt til dels af Miljøstyrelsen og gennemføres i samarbejde med Forskningscenter Flakkebjerg.

I projekterne sammenlignes forskellige jordbearbejdningsmetoder og disse kombineres med dyrkning af efterafgrøder. Som efterafgrøde er valgt gul sennep samt vinterrug. Vinterrug anvendes ikke traditionelt som efterafgrøde, men indgår i projektet, da udenlandske erfaringer med vinterrug har været meget positive i forhold til hæmning af ukrudtsfremspiringen.