indhold

NBRs referensgrupp – hjälper oss hitta vägen framåt

Åsa Olsson & Robert Olsson

Konklusion

I mitten på maj samlades NBRs referensgrupp på Sofiehøj, Holeby i Danmark. Syftet med dagen var att få inspiration och idéer för utveckling av betodlingen fram till 2020. Ambitionen är som bekant att de 20 procent bästa odlarna då ska ta 20 ton socker per hektar.