indhold

Nu startar 5T

Robert Olsson

Konklusion

Efter funderande, planerande och provning under 2013 startar nu projekt 5T — Tillsammans till Tjugo Ton 2020. Namnet säger vad det handlar om. Vi ska tillsammans utveckla vår betodling
upp till skördenivån 20 ton socker per hektar under åren fram till 2020. Projektet spänner över både Danmark och Sverige och blir sockernäringens enskilt största projektsatsning under den kommande femårsperioden.