indhold

Nya rön om kalkning för högre sockerskörd, del 2

Åsa Olsson och Lars Persson

Konklusion

NBR har under tre år arbetat med ett SLF-finansierat projekt om kalkning av sockerbetsjordar. I förra numret av Betodlaren berättade vi om de positiva effekter vi kunde se på sockerskördarna i framförallt jordar med redan högt pH och hög lerhalt. Vad skördeökningarna beror på är inte helt klarlagt och vi kommer att titta vidare på detta i kommande projekt vid NBR. Det vi vet redan nu är att vi får högre pH och kalciumtal och en lägre risk för rotbrandsangrepp vid kalkning.