indhold

Nyt fra bladsvampevarsling

Anne Lisbet Hansen

Konklusion

Varslingstjenesten for bladsvampe i sukkerroer løber igen i år af stablen fra begyndelsen af juli til afslutningen af september. NBR følger angreb af bladsvampe, og projektet gennemføres i samarbejde med DLSyd og Nordic Sugar Agricenter. Der er i 25 marker afsat 2 x 3 observationsparceller med henblik på at følge udvikling i angreb af bladsvampe ved 0, 1 eller 2 sprøjtninger. Hver parcel strækker sig over 12 rækker. Ugentligt bedømmes de midterste 6 rækker for bladsvampe.  Markerne er fordelt over hele dyrkningsområdet og observerede sorter er Hereford, Rosalinda KWS, Sabrina KWS og Pasteur. På to lokaliteter undersøges desuden sorten Julietta.