indhold

Placeringsteknik for pelleteret hønsemøg til sukkerroer

946A-2019 Otto Nielsen, NBR

Konklusion

Det bedste resultat blev opnået ved at placere den laveste dosis (29 kg N/ha) af pelleterede hønsemøg forud for såning (16 dage/omkring 130 daggrader før såning) sammenlignet med placering ved såning. Det er nødvendigt med opfølgende forsøg for at efterprøve resultaterne i økologiske marker.

Conclusion

The best result was obtained by placing the lowest dose (29 kg N/ha) pelleted hen-based manure prior to drilling (16 days/approximately 130 day degrees before) compared to placing at drilling. Further trials performed in organic fields are necessary to confirm the results.