indhold

Precisionsstyrd radrensning – möjligheter och begränsningar i sockerbetor

Robert Olsson

Konklusion

Radrensningens största begränsning så här långt har varit svårigheten att kombinera hög kapacitet med god effekt mot ogräs och hög säkerhet för grödan också vid bearbetning nära och helst i betraden. Kan ny teknik göra skillnad?