indhold

Radrensning med fingerrens og hypning

944-2020 Otto Nielsen, NBR

Konklusion

Radrensning i kombination med hypning havde den bedst effekt mod ukrudtet i en sammenligning af flere primært mekaniske metoder til ukrudtsbekæmpelse.

Korrekt timing og indstilling af redskaberne er essentielt i al mekanisk ukrudtsbekæmpelse og kan også i denne undersøgelse have haft betydning for den observerede forskel mellem redskaberne.

Der var ikke signifikant udbytteforskel på de undersøgte mekaniske metoder, når de anvendtes i marker, der var kemisk renholdt frem til 4-bladsstadiet. Metoderne var udbyttemæssigt på højde med traditionel herbicid-baseret bekæmpelse.

Radrensning i kombination med hypning havde en negativ effekt på sukkerprocent (0,2 procentpoint) og renhed (0,7 procentpoint).

Forsøg med fingerrensning og hypning er gennemført i flere NBR-serier og det er planen at sammenskrive resultaterne til anvendelse i blandt andet en dyrkningsvejledning til økologiske sukkerroer.

Conclusion

Hoeing with combined hilling had the best effects against weed in this comparison of more mechanical-based weed control methods.

Correct timing and adjustment of equipment is essential in al mechanical weed control and may have influenced the results.

The was no significant yield effect between the methods when weeds were chemically controlled until the four-leaf stage.

Hoeing with hilling had a negative effect on sugar content (0.2 points) and cleanness (0.7 point).