indhold

Radrensning med fingerrensere eller hypning

944-2019 Otto Nielsen, NBR

Konklusion

Både fingerrensere og hypning reducerede ukrudtsmængden. Det var endvidere hensigten at kombinere de to bekæmpelsesmetoder i samme overkørsel, hvilket desværre ikke var muligt af tekniske årsager, som forventes løst i 2020. Da der ikke er foretaget udbyttemålinger, er det ikke muligt at konkludere hvilke af de to metoder, der samlet set er bedst.

Conclusion

Both finger weeders and hilling reduced weed biomass. Further, the goal was to combine the two methods in the same run, but for technical reasons, this was not possible but is expected to be tested in 2020. Due to missing yield measurements, it is not possible to conclude which of the methods in total have the best results.