indhold

Reduktion af ukrudtstrykket ved hjælp af integreret ukrudtsbekæmpelse

Otto Nielsen

Konklusion

I 2011 blev der gennemført et stort ukrudtsforsøg som skal se på muligheden for at reducere fremspiringen af ukrudt ved hjælp af efterafgrøder og jordbearbejdning. Det primære formål er således ikke at bekæmpe ukrudtet, men  – som beskrevet i Sukkerroenyt i maj måned – at udvikle en dyrkningsmetode, som reducerer mængden af ukrudt (integreret bekæmpelse).

De første resultater fra projektet viser, at mængden af ukrudt i vækstsæsonen kunne reduceres betydeligt gennem målrettet jordbearbejdning – eller mere præcist – ved at lave så lidt jordbearbejdning som muligt. I denne artikel præsenteres et uddrag af resultaterne, hvor følgende dyrkningsvarianter indgår: