indhold

Renslastning Ropa vs Holmer

Joakim Ekelöf

Konklusion

Studier utförda av NBR under hösten 2015 visade på små skillnader mellan Ropas och Holmers renslastare gällande renhet och stenfrånskiljning. Betspillet var dock något högre efter lastning med Holmers renslastare. Betodlaren nr. 3, 2016