indhold

SBU-rapport från 1990 inom området bevattning

SBU-rapport

Konklusion

Inom området bevattning utfördes 1990 en studie kring bevattningsstrategi – planttäthet. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.