indhold

SBU-rapport från 1990 inom området odlingssystem

SBU-rapport

Konklusion

Inom området odlingssystem utfördes 1990 en studie kring försök med nya odlingssystem. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.