indhold

SBU-rapport från 1993 del 1 inom området växtnäring

SBU-rapport

Konklusion

Inom området växtnäring utfördes 1993 en studie kring långliggande PK-försök, betblast – ammoniak och denitrifikationsförluster, radmyllning av NPK-mikro, gödslingsstrategi vid radmyllning, risker vid myllning av gödsel nära betraden, radmylling – praktikfall samt behovsanpassad mangangödsling. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.