indhold

SBU-rapport från 1993 del 2 inom området växtnäring

SBU-rapport

Konklusion

Inom området växtnärning utfördes 1993 en studie kring behovsanpassad natriumgödsling, magnesiumgödsling i växande betor samt plantsaftanalyser 1993. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.