indhold

SBU-rapport från 1993 inom området parcellstorlek

SBU-rapport

Konklusion

Inom området parcellstorlek utfördes 1993 en studie kring inverkan av parcellstorlek och antal upprepningar på resultatets säkerhet. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.