indhold

SBU-rapport från 1993 del 1 inom området skörd och lagring

SBU-rapport

Konklusion

Inom området skörd och lagring utfördes 1993 en studie kring skördetidsförsök, halm som frostskyddmaterial – jämförelse mellan olika tekniska lösningar samt ekonomisk lagring med frostskydd. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.