indhold

SBU-rapport från 1993 inom området tillväxtmodell

SBU-rapport

Konklusion

Inom området tillväxtmodell utfördes 1993 en studie kring tillväxtmodell för sockerbetor. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.