indhold

SBU-rapport från 1995 del 2 inom området ogräsbekämpning

SBU-rapport

Konklusion

Inom området ogräsbekämpning utfördes 1995 en studie kring ogräsbekämpning – flamning, ogräsharvning – långfingerharv ersätter herbicider, försenad ogräsbekämpning med olika redskap, mekanisk ogräsbekämpning med olika redskap, avslagning av höga mållor, rullharv för ogräsbekämpning – orienterande försök, maskinell gallring och radrensning på tvären, projekt styrning samt projekt minimala bandbredder. Resultaten kan du läsa mer om i bifogad fil.